Algemene voorwaarden

Borderline Tattoo

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd: 

Borderline Tattoo: Eenmanszaak, gevestigd te Steenstraat 4D, 3450 Geetbets

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht geeft aan Borderline Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing.

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Borderline Tattoo en opdrachtgever tot levering van één (of meerdere) van volgende diensten: het laten aanbrengen van een tatoeage het laten aanbrengen van een piercing.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Borderline Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Bordeline Tattoo als leverancier van gevraagde diensten optreedt.

De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Borderline Tattoo aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Borderline Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

 

3.Betalingen en voorschotten

Betalingen gebeuren cash, wij hebben geen bankcontact

Op al gemaakte prijzen e/o afspraken kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen.

Na 6 tot 8 weken heeft een ieder recht op een gratis nacontrole, de desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht tot gratis nacontrole vervalt indien blijkt dat de instructies van naverzorging niet naar behoren werden uitgevoerd.

Wij vragen steeds een voorschot bij het maken van een afspraak.  Wilt u uw afspraak voor wat voor reden ook niet door laten gaan, dan vervalt uw voorschot.

Voorschotten worden NIET terugbetaald.

Aangekochten waardebonnen worden gemaakt op naam en zijn niet doorgeefbaar nog terugbetaaldbaar.

 

4. Eigen verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Borderline Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van Opdrachtgever.

Door opdracht te geven aan Borderline Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of piercing verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat Borderline Tattoo niet garandeert dat de door Borderline Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen later volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

Door opdracht te geven aan Borderline Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of andere aandoeningen en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis B of C of andere) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van Borderline Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Borderline Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

Bordeline Tattoo brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, uitgezonderd bij aanwezigheid van de wettelijke ouder of voogd. Deze persoon (ouder of voogd) dient zijn/haar schriftelijke toestemming te geven tot het plaatsen van de tatoeage. Hij/zij dient ook een kopie van zijn/haar paspoort te laten maken. Deze persoon dient ook gedurende de ganse behandeling aanwezig te blijven.

Borderline Tattoo behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

 

5 Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Borderline Tattoo erkent Opdrachtgever dat Borderline Tattoo een inspanningsverbintenis heeft.  Borderline Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken maar kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Borderline Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

 

6 Garantie

 

Borderline Tattoo gebruikt uitsluitend kleuren/kleurstoffen en middelen die zijn gecontroleerd en specifiek vervaardigd zijn voor het plaatsen van tatoeages, piercings.